4 TIP Marza’S- Cele! Jak je wyznaczać? S.M.A.R.T- czy ten termin coś Ci mówi?

  • Marza'S 

Wszyscy mamy swoje specyficzne cele. Nie każdy jednak wyznacza je sobie świadomie.

Wiele osób nie potrafi ich przytoczyć, zdefiniować. To kwestia indywidualna, lecz jednak by realizować swoje krótko i długoterminowe zamierzenia, należy przyjąć konkretne strategie. Zacznijmy od podstaw. Jedna z elementarnych zasad wyznaczania celów rozpoczyna się od akronimu:

 S.M.A.R.T- ang: simple, measurable, achievable, relevant, timely defined.

Każdy prawidłowo zdefiniowany cel powinien mieć następujące cechy:

Simple, specific- prosty, konkretny przekaz

Cel nie może być ogólnikowy. Nieprawidłowo sformułowany cel będzie wyglądał następująco: wzrost zadowolenia klienta, zwiększenie sprzedaży. Dobrze skonstruowany będzie zawierał konkrety: co, ile, kiedy, jak. Np: w lipcu zwiększenie sprzedaży czekolady mlecznej 100g o 10% w stosunku do lipca roku 2017– jest w pełnej zgodzie z pierwszą literą zasady SMART.

 

Measurable – mierzalny

Tak sformułowany, by można było w cyfrach wyrazić, lub przynajmniej zmierzyć stopień jego realizacji. Powinien mieć ściśle określone parametry. Musi mieć początek, etapy przebiegu oraz kiedy ma się zakończyć. Zatem musimy określić w czasie, kiedy będzie miała miejsce realizacja.

 

Achievable – osiągalny

Inaczej mówiąc realistyczny. Cel zbyt ambitny powoduje zachwianie wiary w jego osiągnięcie. W ten sposób osłabia motywację do jego realizacji, lub nawet powoduje całkowitą rezygnację z podejścia do realizacji. Przemyśl czy zadanie jest możliwe do osiągnięcia? Cele powinny być dopasowane do posiadanych aktualnie zasobów.

 

Relevant – istotny, posiadający znaczenie

Cel musi być ważnym krokiem naprzód, a jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował.

 

Timely defined, time bounded- określony w czasie

Cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć. Jeśli jest harmonogram, w którym znajduje się data początku i zakończenia realizacji celu oraz jego poszczególnych etapów – wiemy, czego się trzymać. Wtedy nasze działanie i zarządzanie czasem jest skuteczne.

Najczęstszym błędem jest wyznaczanie zbyt krótkiego czasokresu realizacji celu.

 

Czy moi Drodzy repowie stosują te zasady? 🙂  W pracy? W życiu prywatnym? To bardzo dobry sposób na usystematyzowanie własnych działań i bardzo skuteczny. Spróbujcie 🙂

pozdrawiam

Marza’S