4 TIP Marza’S- Cele! Jak je wyznaczać? S.M.A.R.T- czy ten termin coś Ci mówi?

Wszyscy mamy swoje specyficzne cele. Nie każdy jednak wyznacza je sobie świadomie.

Wiele osób nie potrafi ich przytoczyć, zdefiniować. To kwestia indywidualna, lecz jednak by realizować swoje krótko i długoterminowe zamierzenia, należy przyjąć konkretne strategie. Zacznijmy od podstaw. Jedna z elementarnych zasad wyznaczania celów rozpoczyna się od akronimu:

 S.M.A.R.T- ang: simple, measurable, achievable, relevant, timely defined.

Każdy prawidłowo zdefiniowany cel powinien mieć następujące cechy:

Simple, specific- prosty, konkretny przekaz

Cel nie może być ogólnikowy. Nieprawidłowo sformułowany cel będzie wyglądał następująco: wzrost zadowolenia klienta, zwiększenie sprzedaży. Dobrze skonstruowany będzie zawierał konkrety: co, ile, kiedy, jak. Np: w lipcu zwiększenie sprzedaży czekolady mlecznej 100g o 10% w stosunku do lipca roku 2017– jest w pełnej zgodzie z pierwszą literą zasady SMART.

 

Measurable – mierzalny

Tak sformułowany, by można było w cyfrach wyrazić, lub przynajmniej zmierzyć stopień jego realizacji. Powinien mieć ściśle określone parametry. Musi mieć początek, etapy przebiegu oraz kiedy ma się zakończyć. Zatem musimy określić w czasie, kiedy będzie miała miejsce realizacja.

 

Achievable – osiągalny

Inaczej mówiąc realistyczny. Cel zbyt ambitny powoduje zachwianie wiary w jego osiągnięcie. W ten sposób osłabia motywację do jego realizacji, lub nawet powoduje całkowitą rezygnację z podejścia do realizacji. Przemyśl czy zadanie jest możliwe do osiągnięcia? Cele powinny być dopasowane do posiadanych aktualnie zasobów.

 

Relevant – istotny, posiadający znaczenie

Cel musi być ważnym krokiem naprzód, a jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował.

 

Timely defined, time bounded- określony w czasie

Cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć. Jeśli jest harmonogram, w którym znajduje się data początku i zakończenia realizacji celu oraz jego poszczególnych etapów – wiemy, czego się trzymać. Wtedy nasze działanie i zarządzanie czasem jest skuteczne.

Najczęstszym błędem jest wyznaczanie zbyt krótkiego czasokresu realizacji celu.

 

Czy moi Drodzy repowie stosują te zasady? 🙂  W pracy? W życiu prywatnym? To bardzo dobry sposób na usystematyzowanie własnych działań i bardzo skuteczny. Spróbujcie 🙂

pozdrawiam

Marza’S