Jakie są etapy w procesie uczenia się? Poznaj je…

Jeśli już mówimy o procesie uczenia się to ważne jest, aby wiedzieć jakie są jego etapy.

Nie można tego lekceważyć. Ta wiedza wpływa na świadomość własnych umiejętności, a także na ocenę posiadanych kompetencji.

Proces uczenia się poprzedza stan tzw. “nieświadomej niekompetencji“. Co to oznacza? Otóż oznacza to wprost, ni mniej ni więcej jak to, że “nie wiemy, że nic nie wiemy”. Proces uczenia się natomiast, rozpoczyna się od stanu “świadomej niekompetencji“. Jest to już status “wiem, że nic nie wiem“…To bardzo dobry moment na rozpoczęcie nauki. Świadomość bowiem braków stanowi motywację do uzupełnienia luk, które występują. Zaczyna sie proces szukania informacji. W ten płynny sposób przechodzimy do stanu “nieświadomej kompetencji” czyli jeszcze “nie wiem, że umiem”…Wejście do tego pożądanego stanu powinno aktywizować do szukania kolejnych obszarów niekompetencji. Takie Wasze podejście w procesie uczenia się, będzie stanowiło gwarancję ciagłego rozwoju. Na pewno nie należy pozostawać w stanie “nieświadomej niekompetencji” czyli nauczyłem się wszystkiego co powinienem i nie muszę się już dalej doskonalić…W ten sposób zostaniesz w tyle, a na pewno daleko za innymi.

Dlatego zachęcam do uświadomienia sobie kolejnych etapów w procesie i zauważając je, próbować wpływać na proces tak, aby wywołać maksymalny pozytywny jego wpływ na stan naszej wiedzy.

 

pozdrawiam

Marza’S