Jak poznać potrzeby klienta cd… Sondowanie potrzeb metodą Sokratesa.

Pamiętaj!!! Przystępując do rozmowy handlowej:

 

1. ZNAJ ODPOWIEDZI, KTÓRE CHCIAŁBYŚ UZYSKAĆ

2. SFORMUŁUJ TRUIZMY

3. ZADAJ PYTANIA

4. SPARAFRAZUJ ODPOWIEDZI

 

Metoda sokratyczna  – przypisywany Sokratesowi sposób prowadzenia dialogu, a zarazem docierania do prawdy.

W dyskusji Sokrates stosował wypracowane przez siebie metody majeutyczną i elenktyczną. Sokrates, uważając, że sam nic nie wie i prawdziwej wiedzy dopiero poszukuje, starał się nie tyle przekonać swoich rozmówców, lecz wskazać na błędność ich poglądów lub wydobyć z nich ukrytą wiedzę.

Metoda elenktyczna

Metoda elenktyczna była metodą negatywną i polegała na zbijaniu argumentów rozmówcy. Sokrates udawał podziw dla wiedzy swojego rozmówcy, czym usypiał jego czujność. Pozornie niewinne pytania sprawiają, że rozmówca zaczyna błądzić, przeczyć samemu sobie i popadać w absurd. Wreszcie odrzucał on pierwotne poglądy, uświadamiając sobie, że to, co brał za wiedzę, było jedynie mniemaniem.

Metoda majeutyczna

Metoda majeutyczna (“położnicza”) była z kolei metodą pozytywną, którą jednak można było stosować tylko wobec niektórych osób, w których drzemała nieuświadomiona wiedza. Poprzez dyskusję, Sokrates starał się pomóc tej wiedzy “przyjść na świat”. Nie był więc osobą pouczającą, a jedynie pomocnikiem, który sam także się uczył.

Bibliografia

– Irena Krońska: Sokrates. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2001

– Giovanni Reale: Historia filozofii starożytnej. T. 1. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2000