Jak szukać i znaleźć klienta? Prospecting.

Prospecting- to proces poszukiwania klientów, którego celem jest wyselekcjonowanie osób, przedsiębiorstw lub instytucji, które mogłyby zostać nabywcami oferowanych produktów lub usług.

Efektem jest stworzenie bazy klientów poprzez poszukiwanie i selekcjonowanie kontaktów z grupy docelowej. Systematyczne i uporządkowane działania prospectingowe ułatwiają realizację celów sprzedażowych, a także umożliwiają powtarzalność wyników. Świadomość skuteczności sprzedawcy na poszczególnych jego etapach pozwala zaplanować aktywność sprzedażową w danym miesiącu, umożliwia pracę w warunkach emocjonalnego komfortu oraz wskazuje obszary do rozwoju kompetencji sprzedażowych.

1.Określenie grupy docelowej:

– sektor, branża, wielkość, obroty.

2. Określenie osoby decyzyjnej, do kogo kierujemy ofertę.

3. Dane teleadresowe firmy.

4. Stworzenie profilu klienta:

– wiek, płeć, wysokość zarobków, wykształcenie, zatrudnienie,

– preferowane kanały komunikacji i przekazywania informacji.

5. Pozyskiwanie kontaktów.

6. Podział potencjalnych klientów na grupy:

– kandydatów na odbiorców,

– potencjalnych nabywców z którymi należy nawiązać kontakt,

– docelowych kontrahentów z którymi prowadzone są rozmowy.

7. Networking:

– nawiązywanie kontaktów i utrzymanie pozytywnych relacji w celu wymiany informacji oraz wzajemnego wsparcia w sferze zawodowej,

– spotkania branżowe,

– konferencje,

– zjazdy,

– targi,

– spotkania grup.

 

pozdrowienia

Marza’S