Model STEM – Maintenance – Utrzymanie

STEM maintenance - utrzymanie

Jeśli nie zapewnimy sprzętowi odpowiedniego utrzymania, nie będziemy go sprawdzać.

Wtedy najlepsze systemy zaczną słabiej działać, gdyż staną się nieaktualne. Jeśli będziemy się szkolić z nowych systemów, a nie zadbamy o utrzymanie podstawowych umiejętności niezbędnych do pracy zaczną one z czasem zanikać. W szybko zmieniającym się otoczeniu, nowe umiejętności komunikacyjne mogą być bardzo potrzebne. Dlatego warto dokonywać sprawdzenia oraz aktualizacji istniejących narzędzi i procedur. Tak, aby zaspakajały aktualne potrzeby. To systemy powinny być dopasowywane do ludzi a nie ludzie do systemów.

Zatem utrzymanie odpowiedniego środowiska pracy jest konieczne dla rozwoju skutecznej komunikacji.

 

pozdrawiam

Marza’S