Model STEM – Skills – Umiejętności

Model STEM umiejętności

Umiejętności komunikacyjne dotyczą przekazywania i odbierania informacji aby osiagnąć wspólne zrozumienie tematu, między zaangażowanymi stronami. Co to może oznaczać?

Są to:

– umiejętnosci techniczne takie jak np. dokładne pisanie na klawiaturze komputera;

– umiejętności twórcze, które pozwolą przygotować propozycje wizualne;

– umiejętności językowe, które umożliwią pokonanie barier lub wykorzystywanie ich w międzynarodowym środowisku;

– umiejętności interpersonalne zapewniające pozytywne nastawienie odbiorcy;

– mowę ciała i niewerbalne formy przekazu stosowane dla jego wzmocnienia.

 

Poza przekazem, taką oczywistą nasuwającą się umiejętnością jest słuchanie, czyli efektywny odbiór. Słuchanie powinno być procesem aktywnym a nie pasywnym. Czego wymaga słuchanie?

– cierpliwości;

– obiektywizmu;

– umiejętności zadawania pytań;

– skutecznej informacji zwrotnej.

Informacja zwrotna to oddzielny temat na zupełnie nowy post i tak też on powstanie wkrótce…

Tymczasem tyle na temat umiejętności. Kolejne elementy modelu STEM w następnych wpisach.

 

pozdrawiam

Marza’S