Model STEM – Tools – Narzędzia

Model STEM narzędzia

Jakie są narzędzia komunikacji wg. modelu Stem?

Narzędzia komunikacji można podzielić na sprzęt i oprogramowanie.  Sprzęt to np. telefony, faksy, komputery, sprzęt prezentacyjny. Oprogramowanie to są na przykład: programy komputerowe, dokumentacja, procedury czy spotkania. Ważna jest interakcja między dwoma płaszczyznami- narzędziami i umiejętnościami.  Analiza tych dwóch czynników wpływa na właściwe rozpoznanie problemów komunikacyjnych. Nawet gdy mamy  szeroką gamę narzędzi musimy upewnić się, że wybieramy właściwy nośnik. W tej tylko sytuacji możemy efektywnie się komunikować.

 

pozdrawiam

Marza’S