Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Obowiązuje od 26 sierpnia 2019 r.  W celu realizacji zasady zgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.

1. Definicje pojęć.

JobDesigner.pl – firma Marza’S Job Design

Usługi – usługi świadczone przez JobDesigner.pl  w ramach Serwisu.

Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisu www.jobdesigner.pl, wykorzystywanych do zarządzania usługami.

Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu należącego do JobDesigner.pl

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis – serwis internetowy pod adresem www.jobdesigner.pl należący do firmy JobDesigner.pl

Ustawienia (Prywatność) – funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z wybranych usług na odpowiednie zarządzanie tymi usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z usług oferowanych przez JobDesigner.pl w Serwisie.

W Polityce Prywatności używamy także nazw poszczególnych usług i funkcjonalności Konta, które zostały zdefiniowane i szczegółowo opisane w Regulaminie.

2. Administrator danych osobowych.

JobDesigner.pl jest administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych drogą mailową: info@jobdesigner.pl z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

3. Dane osobowe, które przetwarzamy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej.

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usług Serwisu. Są to przede wszystkim dane niezbędne do udostępnienia Ci Konta lub realizacji Usługi (np. adres e-mail Twoje imię i nazwisko). Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie. Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii  w celu świadczenia Usług, dostosowywania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu, w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Badanie Twojej satysfakcji. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: adres email. Podstawa prawna. art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas usług.

4. Marketing własny.

W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies.

Remarketing. W celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Serwisami korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów marketingowych na innych stronach niż Serwisy. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o Twojej aktywności w Serwisie. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W toku ważenia interesów, praw i wolności:

a) będziemy wysyłać do Ciebie komunikaty marketingowe, jeśli zamawiając Usługę w Serwisie wyraziłeś chęć otrzymywania na podany adres e-mail komunikatów marketingowych (np. oferty, bony rabatowe, aktualne promocje) dotyczących Usług jobdesigner.pl

b) zapewniamy Ci możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych drogą mailową: biuro@jobdesigner.pl z dopiskiem komunikaty marketingowe.

5. Komu Udostępniamy Twoje Dane Osobowe.

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług (podmioty przetwarzające), z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych. Przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Podmioty przetwarzające  świadczą dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do analizy ruchu w Serwisie, oraz wspierają realizację Usług i określonych funkcjonalności Konta. Podmioty przetwarzające mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe.

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w Serwisie dla celów realizacji Usług. W przypadku celów marketingowych do czasu wycofania zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych. Czasami, dane mogą być przetwarzane również po usunięciu Konta, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

7. Twoje prawa z związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych.

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

·     prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

·     prawo żądania sprostowania danych

·     prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

·     prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

·     prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

·     prawo do cofnięcia zgody

·     prawo do przenoszenia danych osobowych

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).

8. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Aby zapewnić Ci bezpieczeństwo Twoich danych osobowych Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

9. Informacja o „cookies”.

Pliki cookies są to dane informatyczne, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkownika Serwisu przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, firma Jobdesigner.pl

Pliki cookies są używane w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, wyłączając personalną identyfikację Użytkownika; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie się logować.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

– niezbędne pliki cookies do przeglądania naszej witryny i korzystania z jej funkcji;

– wydajnościowe – to pliki, które zbierają informacje o tym, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu (np. które strony odwiedza najczęściej, czy wizyta na naszym Serwis doprowadziła do zakupu usługi). Dane te mogą być wykorzystane do optymalizacji działania naszego Serwisu i struktury nawigacji. Takie pliki cookies nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookies są agregowane i anonimowe;

– funkcjonalne – to pliki, które „zapamiętują” wybory dokonywane przez Użytkownika (jak np. nazwa Użytkownika);

W ramach powyższych kategorii plików cookies, dzielą się one również na tymczasowe (sesyjne pliki cookies) i na bardziej stałe (trwałe pliki cookies).

Pliki cookies są wykorzystywane w naszym Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, której Użytkownik używa do przeglądania naszego Serwisu.

Jeśli użytkownik zdecyduje, że nie odpowiada mu stosowanie plików cookies w niniejszym Serwisie, to może w przeglądarce internetowej wyłączyć całkowicie obsługę cookies. Może również zmienić szczegółowe ustawienia dotyczące plików cookies.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

10. Zmiany w polityce prywatności.

Możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach informujemy w Serwisie. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.