Poszerzaj swoją wiedzę…. Co powinieneś wiedzieć o uczeniu się dorosłych?

Jak widzą świat dorośli w kontekście uczenia się? Czy wiesz?

 

1. Postrzegają własną osobę jako dojrzałą, autonomiczną i odpowiedzialną

2. Uczą się działając, zróżnicowanymi metodami

3. Uczą się tylko wtedy gdy chcą i mogą zastosować w praktyce zdobytą wiedzę

4. Posiadają bogaty zasób doświadczeń i są gotowi go wykorzystywać i udostępniać

5. Lepiej uczą się w środowisku nieformalnym niż tradycyjnym

6. Są bardziej sztywni w myśleniu

7. Mają zajęcia, które rywalizują o ich zaangażowanie i czas z procesem uczenia

8. Oczekują informacji zwrotnej o postępach w uczeniu

9. Nie lubią kiepskiego, kiczowatego i tandetnego środowiska uczenia się

10. Mają oczekiwanie bycia uczonym przez osoby profesjonalne i kompetentne, oraz skuteczne i sprawne

11. Osoby te mają być przygotowane i przejawiać troskę o swoich podopiecznych

12. Nie lubią formalnego dyscyplinowania i czepiania się o drobiazgi, szczególnie publicznie

 

Biorąc pod uwagę powyższe, jeśli wiemy co lubimy, a czego nie w procesie uczenia, taka świadomość z pewnością będzie ten proces wspomagać. Jakkolwiek konieczność uczenia się jest niewątpliwa, to równie ważne jest samo przygotowanie się do tego procesu, min. poprzez nabywanie i świadomość takich mechanizmów jak powyższe.

Dlatego warto to wiedzieć!! Przeczytaj przynajmniej kilka razy 🙂

 

pozdrawiam

Marza’S