Pytania behawioralne… Co to takiego?

PYTANIA BEHAWIORALNE

 

Rekrutacja proces niełatwy, wszyscy o tym wiemy…Ponadto ma znaczący wpływ na przebieg naszego życia i jego rozwój.

Dowiedzmy się zatem więcej na ten temat.

Przygotujmy do procesu, dzięki czemu będziemy mogli efektywnie w niej zauczestniczyć 🙂

 

W trakcie rekrutacji rekruterzy mają zwykle przygotowane różne zestawy pytań. Zaskakują nas różnymi opcjami pytań i w naszej gestii jest tak odpowiadać, by przekonać ich, że to my jesteśmy kandydatem idealnym. Pytania behawioralne są stosowane dość często. Sa bowiem dla rekrutera cennym źródłem informacji, z punktu widzenia efektywnego osiągania celów na wybranym stanowisku. Pozwalają uzyskać informacje jak hipotetycznie ktoś zachowa się w danej sytuacji w przyszłości. Kandydat jest w nich proszony o opisanie przykładowej sytuacji z przeszłości, przedstawienie swojego w niej zachowania, pojętych decyzji, uzyskanych efektów, rezultatu, wyników.

 

Pytania behawioralne mogą dotyczyć:

 

1. Inicjatywy, skłonności do działania

2. Komunikacji

3. Kreatywności

4. Orientacji na cele

5. Orientacji na klienta

6. Umiejętności podejmowania decyzji

7. Umiejętności analityczne

8. Rozwiązywania problemów

9. Umiejętności interpersonalnych

10. Pracy zespołowej

11. Planowania

12. Zarządzania czasem

12. Radzenia sobie ze stresem

13. Przystosowania się

 

Jak sobie poradzić z tego typu pytaniami? Jak odpowiadać? Jakiego modelu najlepiej użyć?

Odpowiedzi w następnych artykułach 🙂

 

pozdrowienia

Marza’S